Privacy

Privacyverklaring Stichting Damiaancentrum Nederland

In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw recht op privacy op onze website en voor onze bedrijfsvoering en wat we wel en niet vastleggen. Stichting Damiaancentrum Nederland verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens. Onze uitgangspunten voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

  • We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens
  • We verwerken gegevens binnen de kaders van de privacywetgeving en met name de AVG.
  • Persoonsgegevens worden niet aan anderen verstrekt.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als de betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven.
Wij verwerken persoonsgegevens:

  • voor onze interne organisatie en onze vrijwilligers
  • om nieuwsbrieven te versturen nadat we uw toestemming hebben gekregen
  • voor het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en acties
  • als gegevens worden achtergelaten via webformulieren, zoals een contactformulier of donatie

Eventuele bijzondere persoonsgegevens verwerken wij slechts met uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en vernietigd na afloop van het gebruik.

Beveiliging

Stichting Damiaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen.  Zo zijn onze computers beveiligd en wijzen wij onze vrijwilligers regelmatig op een goed wachtwoordgebruik. Wij willen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging vermijden.

Website

Onze website plaatst geen cookies en we kunnen niet zien of op een specifieke link geklikt wordt. In onze websitestatistieken wordt alleen bijgehouden hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Mailinglijsten

Donateurs, vrijwilligers van Stichting Damiaancentrum Nederland en andere relaties die hun contactgegevens aan ons geven, kunnen per e-mail geïnformeerd worden over onze activiteiten. In iedere e-mail staat hoe de ontvanger zich voor verdere e-mails kan afmelden. Vervolgens zullen wij de gegevens van de persoon in kwestie uit onze systemen verwijderen.

Contact

Als u gebruik maakt van het contactformulier op de website, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden: naam en e-mailadres. Overigens is het ook mogelijk om ons via de contactpagina anoniem een bericht door te geven. In dat geval verwerken wij geen enkel persoonsgegeven. Bij telefonisch contact of per e-mail kan Stichting Damiaancentrum Nederland anonimiteit helaas nooit volledig garanderen.

Delen met anderen

Als u met ons contact hebt, is dat een zaak tussen u en ons. Wij zullen de gegevens van onze relaties dan ook nooit verkopen of weggeven aan derden.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden  naar  info@damiaancentrum.nl  Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Mocht u van mening zijn dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen wij dat graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun klachtpagina.

Onze gegevens

www.Damiaancentrum.nl is een website van Stichting Damiaan.
Stichting Damiaancentrum Nederland is als volgt te bereiken:
Stichting Damiaancentrum Nederland
Schijndelseweg 46
5491TB Sint-Oedenrode
Telefoon: 06 426 997 19
website: www.damiaancentrum.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 februari 2024