ANBI

ANBI-status van het Damiaancentrum

De STICHTING DAMIAANCENTRUM NEDERLAND is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN nummer 8168 35 275. Dat betekent dat donateurs giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Het Damiaancentrum hoeft ook geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en donaties.

Mocht u het Damiaancentrum een warm hart toedragen, dan wilt u ons wellicht ook steunen met een donatie. Uw gift is welkom op rekeningnummer NL56 RABO 0109 1676 00 ten name van Stg. Damiaancentrum NL.

De doelstelling van het Damiaancentrum is mensen een plek bieden om elkaar te ontmoeten, samen te werken en elkaar te inspireren er voor een ander te zijn.

Beleid

Het Damiaancentrum heeft als missie een centrum creëren waar iedereen zich gewaardeerd voelt om wie hij of zij is. Het streven is dat wat er in het Damiaancentrum gebeurt, bijdraagt aan het vergroten van het gevoel van eigenwaarde. Zowel van de mensen die zich inzetten als vrijwilliger, als de mensen die deelnemen aan de activiteiten die er plaatsvinden. De ervaring is dat wanneer mensen meer zelfvertrouwen krijgen, ze meer open staan voor de mensen om zich heen, bewuster beslissingen zullen nemen en meer verantwoordelijkheid gaan dragen – zowel voor zichzelf als voor anderen.

Organisatie

Het Damiaancentrum kent een bestuur dat op dit moment bestaat uit voorzitter, penningmeester en drie bestuursleden, allen vrijwilligers. Er is een vacature voor een secretaris. Het bestuur houdt zich bezig met het beleid, het initiëren van activiteiten en werkgroepen en het leggen en onderhouden van contacten met derden.
Het centrum heeft enkele tientallen vrijwilligers die deel uitmaken van een of meer werkgroepen. Binnen deze werkgroepen wordt samengewerkt aan het coördineren en uitvoeren van de activiteiten.
Het Damiaancentrum ontwikkelt diverse activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten c.q. voor de aanschaf van benodigde materialen en gereedschap is het Damiaancentrum afhankelijk van subsidies en sponsoren.

Het bestuur

  • Voorzitter: Piet van den Tillaart
  • Secretaris: vacature
  • Penningmeester: Jack Biemans
  • Lid: Anna Lied Poelstra
  • Lid: Kees Fennis

Downloads

Contactgegegevens

Stichting Damiaancentrum Nederland
Schijndelseweg 46
5491TB Sint-Oedenrode
Telefoon: 06 413 59 554
website: www.damiaancentrum.nl
E-mail: info@damiaancentrum.nl
IBAN: NL56 RABO 0109 1676 00